Inrichten / voorbereiden sportverzorging afspraken app

Als je je club hebt geregistreerd en je als admin in het systeem kan van https://verzorgingsplanner.nl, zijn er de volgende mogelijkheden om de alles naar je smaak in te richten:

Spelers invoeren

Log als als admin in op de website. Bij het tabje Spelers ga je nu je spelers invoeren. Dit doe je het liefst voordat je de spelers instructies geeft om zich te gaan registreren via de app. Vul in ieder geval de naam, en het Team in maar er zijn ook handige andere gegevens die van belang kunnen zijn. de overige gegevens kunnen gebruikt worden in vanuit de app door admins/verzorgers indien het plus abonnementgekozen is. Anders kunnen deze gegevens alleen vanuit de website geraadpleegd worden. 

Vul ook de het team in. (Standaard A Selectie , B Selectie of Jeugd) indien anders kan dit worden doorgegeven en richten wij dit in. Het team kan van belang zijn al je bijvoorbeeld je tafels wilt koppelen aan een of meerdere teams. Standaard kan iedere speler zich op iedere tafel inschrijven. maar als een tafel aan een of meerdere teams gekoppeld wordt, kan een speler zich alleen maar inschrijven bij de tafel waar zijn of haar team aan gekoppeld is.

Instellingen

Ga vervolgens tafel en planning instellingen indien gewenst veranderen. ga naar Planning en kies voor instellingen.

Hier kan je de namen van de tafels veranderen. Deze zullen aangepast getoond worden in de app maar ook op de website. Verder kan je gegevens zoals de duur van een tijdsslot.  maar ook kan je aangeven op welke dagen en wat de blokken zijn waartussen men zich kan inschrijven. 

Spelers rechten geven

Als uiteindelijk alles is ingericht, kunnen spelers zich via de app gaan registreren. De app kan gedownload worden via de Appstore of play store door te zoeken op verzorgingsplanner. Of de bijgevoegde QR Codes te scannen. 

Een speler registreert zich vervolgens via de App door eerst uw club te kiezen en een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Vervolgens krijgen admins/verzorgers die de app al hebben en daarop zijn ingelogd een bericht dat er spelers zijn die wachten op rechten. Deze kunnen vanuit de App onder login-> ‘Gebruikers rechten geven’ de login controleren, de speler koppelen die eerder was aangemaakt. En daarna kan de speler met genoeg rechten nu zich gaan inschrijven op de juiste tafels.